Khảo thí độc lập môn Vật lí lớp 6

Tự đánh giá kiểm tra, thi thử

Lịch sử kiểm tra chương và học kì

Học kì I

Thi học kì I
  • 45 phút
  • 30 câu

Học kì II

Thi học kì II
  • 45 phút
  • 30 câu

Đề thi dành cho bạn

Đề thi thứ 246

Đang diễn ra

Thời gian: 16/05/2022 - 23/05/2022