Tên đề thi

Hình thức thi

Số lượt thi

Trạng thái

 • Đề số 2 tổng ôn thi THTP quốc gia 2018 (theo cấu trúc BGD)

  Toán học Lớp 12

  Thi thử THPT quốc gia

  1

 • Tổng ôn chương số phức. (45 phút)

  Toán học Lớp 12

  Kiểm tra chương

  0

 • Đề tổng ôn thi THTP quốc gia 2018 (theo cấu trúc BGD)

  Toán học Lớp 12

  Thi thử THPT quốc gia

  5

Hiện chưa có bài giảng nào

Hiện chưa có lớp nào