Đề thi tự do

ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC (SỐ 1)

Đề thi môn Ngữ văn - Lớp 5

Thi học kì II

 • 243 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Ôn phân số

Đề thi môn Toán học - Lớp 6

Kiểm tra chương

 • 231 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Test English 1

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 6

Thi học kì I

 • 217 lượt
 • 3 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

KIỂM TRA CHỦ ĐIỂM MĂNG NON

Đề thi môn Ngữ văn - Lớp 3

Kiểm tra chương

 • 217 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

ĐỀ THI GIỮA KÌ II

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Thi giữa kì II

 • 176 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Một số bài toán về trung bình công Cơ bản và Nâng cao

Đề thi môn Toán học - Lớp 4

Kiểm tra chương

 • 136 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Đề số 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 3

Kiểm tra chương

 • 131 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Đề số 2

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Kiểm tra chương

 • 127 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Làm quen đề thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi môn Địa lí - Lớp 12

Thi thử THPT quốc gia

 • 107 lượt
 • 13 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

KIỂM TRA CHƯƠNG I HH 9

Đề thi môn Toán học - Lớp 9

Kiểm tra chương

 • 104 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • 30 Bcoin