Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2019 (Đáp án chi tiết đầy đủ)

Tác giả: Trần Thành Quyết

 • KTDL103683 (23:51 05/03/2019)
 • 0 lượt
 • 90 phút
 • 50 câu
 • 30 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề: -Đề chuẩn theo bộ giáo dục đã công bố đề minh họa.

                    -Các câu đều có đáp án chi tiết.

                    -Đề số 1 các câu hỏi cơ bản chiếm 60%, dùng để kiểm tra kiến thức học sinh nắm giữ hiện tại.

                       +Trên 8 điểm là khá

                       +Tầm 7-8 điểm là ổn  

                       +Dưới 6 điểm là cần xem lại kiến thức cơ bản, rất nguy hiểm.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Tổng ôn khảo sát 1
 • 0 lượt
 • 10 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
Tổng ôn chương số phức. (45 phút)
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra chương I - Giải tích 12
 • 2 lượt
 • 90 phút
 • 50 câu
 • 20 Bcoin
Cực trị hàm số
 • 2 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin