Thông tin đề

ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC (SỐ 1)

Lớp

5

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Thi học kì II

Tự do

ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC