ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC (SỐ 1)

Lớp

5

Loại đề

Thi học kì II

Mã đề thi: KTDL10690 (14:44 07/09/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

197

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC