ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC (SỐ 9)

Lớp

5

Loại đề

Thi học kì II

Mã đề thi: KTDL10963 (10:29 08/09/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

1

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do
LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC