ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC (SỐ 10)

Lớp

5

Loại đề

Thi học kì II

Mã đề thi: KTDL10968 (10:44 08/09/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

2

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do
LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC