ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

Mã đề thi: KTDL1310 (14:42 01/04/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

3

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Tự do