THI THỬ LẦN I KÌ THI THPT QUỐC GIA - TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN HÀ NỘI

Tác giả: Nguyễn Thị Thương

 • KTDL1373 (16:00 05/04/2016)
 • 0 lượt
 • 90 phút
 • 50 câu
 • 50 Bcoin

Đề thi tự do

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 4
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 3
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 1
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra quang phổ và các loại tia
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 5
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra hạt nhân nguyên tử - Đề 1
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin