Thông tin đề

THI THỬ LẦN I KÌ THI THPT QUỐC GIA - TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN HÀ NỘI

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Tự do