KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG - MÔN HÓA HỌC

Tác giả: Hương Giang

  • KTDL1443 (09:05 08/04/2016)
  • 16 lượt
  • 90 phút
  • 50 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào