Thông tin đề

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2016_CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Giới thiệu đề