ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2016_CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

Mã đề thi: KTDL1641 (15:25 22/04/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

1

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Giới thiệu đề