ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2016_TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2

Mã đề thi: KTDL1642 (16:40 22/04/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

1

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Tự do

Giới thiệu đề