ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2016_TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2

Tác giả: Nguyễn Minh Thảo

 • KTDL1642 (16:40 22/04/2016)
 • 1 lượt
 • 90 phút
 • 50 câu
 • 20 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 4
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 3
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 1
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra quang phổ và các loại tia
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 5
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra hạt nhân nguyên tử - Đề 1
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin