Kiểm tra về phân số

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Kiểm tra chương: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Tác giả: Phan Duy Nghĩa

 • KTDL16510 (10:07 25/09/2016)
 • 299 lượt
 • 30 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Kiểm tra các kiến thức, kĩ năng về:

- Phân số;

- Phân số thập phân;

- Hỗn số;

- So sánh phân số;

- Rút gọn phân số;

- Các phép tính về phân số;

- Giải toán về phân số.

 

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)
 • 83 lượt
 • 30 phút
 • 18 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI GIỮA KÌ II
 • 195 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI CUỐI KÌ I
 • 111 lượt
 • 35 phút
 • 16 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI GIỮA KÌ I - LỚP 5
 • 110 lượt
 • 30 phút
 • 18 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì II
 • 99 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi giữa kì II
 • 38 lượt
 • 30 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì I
 • 30 lượt
 • 30 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi giữa kì I
 • 48 lượt
 • 30 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi chương V – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 20 Bcoin