Kiểm tra về phân số

Lớp

5

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Mã đề thi: KTDL16510 (10:07 25/09/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

263

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Kiểm tra các kiến thức, kĩ năng về:

- Phân số;

- Phân số thập phân;

- Hỗn số;

- So sánh phân số;

- Rút gọn phân số;

- Các phép tính về phân số;

- Giải toán về phân số.