Thông tin đề

Kiểm tra về phân số

Lớp

5

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Tự do

Kiểm tra các kiến thức, kĩ năng về:

- Phân số;

- Phân số thập phân;

- Hỗn số;

- So sánh phân số;

- Rút gọn phân số;

- Các phép tính về phân số;

- Giải toán về phân số.