Làm quen đề thi THPT Quốc gia 2017

Tác giả: Trần Hưng

 • KTDL19118 (15:31 03/10/2016)
 • 103 lượt
 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

20 câu hỏi Địa lí lớp 12 giúp các em tập dượt làm quen với đề thi Tổng hợp THPT Quốc gia 2017.

Trong đề này kiến thức được giới hạn sát với chương trình học thực tế trên lớp của các em học sinh.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Bài 2: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Làm quen đề thi THPT Quốc gia 2017
 • 103 lượt
 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí