Đề số 1

Lớp

3

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Ôn tập và bổ sung

Mã đề thi: KTDL19819 (20:28 05/10/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

117

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Giới thiệu đề