Bài kiểm tra 1 tiết số 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 12

Kiểm tra chương: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Tác giả: Nguyễn Duy Chiến

  • KTDL19960 (12:32 06/10/2016)
  • 89 lượt
  • 45 phút
  • 25 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Tự ôn luyện chương 1

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào