Thông tin đề

Bài kiểm tra 1 tiết số 1

Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Tự do

Tự ôn luyện chương 1