Bài kiểm tra 1 tiết số 1

Lớp

12

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Mã đề thi: KTDL19960 (12:32 06/10/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

89

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

Tự ôn luyện chương 1

Đề thi đã bị gỡ xuống