Kiểm tra 1 tiết chương 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 11

Kiểm tra chương: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tác giả: Nguyễn Duy Chiến

 • KTDL20228 (12:16 07/10/2016)
 • 39 lượt
 • 45 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Đề thi gồm 25 câu, các em làm trong thời gian 45 phút.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ LỚP 11
 • 20 lượt
 • 45 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
kiểm tr 1 tiết chương III hình học 11
 • 9 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
 • 3 lượt
 • 30 phút
 • 9 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra 1 tiết
 • 2 lượt
 • 45 phút
 • 9 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra 1 tiết chương 1
 • 39 lượt
 • 45 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra giữa kì I
 • 0 lượt
 • 90 phút
 • 5 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra Lượng giác lớp 11
 • 0 lượt
 • 60 phút
 • 5 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra môn Toán chương 3 lớp 11.
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 3 câu
 • 50 Bcoin