Một số bài toán về trung bình công Cơ bản và Nâng cao

Lớp

4

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Ôn tập

Mã đề thi: KTDL24884 (14:49 23/10/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

127

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

Đề thi "Một số bài toán về trung bình công Cơ bản và Nâng cao"sẽ giúp các em nắm chắc một số bài toán về trung bình cơ bản và tìm thêm những bài toán về trung bình cộng nâng cao .