Đề số 5

Đề thi môn Toán học - Lớp 3

Kiểm tra chương: Ôn tập và bổ sung

Tác giả: Thu Hương Nguyễn

  • KTDL27092 (19:43 31/10/2016)
  • 23 lượt
  • 30 phút
  • 15 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Kiểm tra kĩ năng tìm thành phần chưa biết trong phép tính

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào