Đề số 5

Lớp

3

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Ôn tập và bổ sung

Mã đề thi: KTDL27092 (19:43 31/10/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

23

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Kiểm tra kĩ năng tìm thành phần chưa biết trong phép tính