Kiểm tra chương 1 đại số: Nhân, chia đa thức

Đề thi môn Toán học - Lớp 8

Kiểm tra chương: Phép nhân và phép chia các đa thức

Tác giả: Đinh Hạnh

  • KTDL325 (20:46 28/02/2016)
  • 868 lượt
  • 45 phút
  • 20 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích các đa thức thành nhân tử

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào