Kiểm tra chương 2 đại số: Phân thức đại số

Đề thi môn Toán học - Lớp 8

Kiểm tra chương: Phân thức đại số

Tác giả: Đinh Hạnh

 • KTDL328 (21:03 28/02/2016)
 • 60 lượt
 • 45 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Ôn tập rút gọn, tính toán phân thức đại số

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Toán học & kết nối tuần 3
 • 107 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương bất phương trình
 • 54 lượt
 • 30 phút
 • 19 câu
 • Miễn phí
Bài tập định lý Thales
 • 29 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Bài tập định lý Thales
 • 14 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương 2 đại số: Phân thức đại số
 • 60 lượt
 • 45 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương 1 đại số: Nhân, chia đa thức
 • 934 lượt
 • 45 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí