Kiểm tra chương 1 đại số: Mệnh đề, tập hợp

Đề thi môn Toán học - Lớp 10

Kiểm tra chương:

Tác giả: Đinh Hạnh

  • KTDL341 (22:47 28/02/2016)
  • 68 lượt
  • 45 phút
  • 30 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Ôn tập khái niệm mệnh đề, tập hợp

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào