Kiểm tra chương 1 đại số: Mệnh đề, tập hợp

Đề thi môn Toán học - Lớp 10

Kiểm tra chương:

Tác giả: Đinh Hạnh

 • KTDL341 (22:47 28/02/2016)
 • 68 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Ôn tập khái niệm mệnh đề, tập hợp

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi giữa học kì II lớp 10
 • 4 lượt
 • 60 phút
 • 6 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra chuyên đề về toạ độ trong mặt phẳng
 • 11 lượt
 • 45 phút
 • 3 câu
 • Miễn phí