Test English 1

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 6

Tác giả: Hoàng Nhật Thuỳ Chi

  • KTDL38485 (17:27 19/12/2016)
  • 593 lượt
  • 60 phút
  • 10 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào