Test English 1

Lớp

6

Loại đề

Thi học kì I

Mã đề thi: KTDL38485 (17:27 19/12/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

577

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Tự do
Giới thiệu đề