Test English 1

Lớp

6

Loại đề

Thi học kì I

Mã đề thi: KTDL38486 (17:34 19/12/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

194

Số câu

12 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Tự do
Giới thiệu đề