Test English 1

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 6

Tác giả: Hoàng Nhật Thuỳ Chi

 • KTDL38486 (17:34 19/12/2016)
 • 231 lượt
 • 60 phút
 • 12 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Test English 3
 • 429 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Test English 1
 • 231 lượt
 • 60 phút
 • 12 câu
 • Miễn phí
Test English 1
 • 703 lượt
 • 60 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
ENGLISH PRONUNCIATION TEST
 • 8 lượt
 • 30 phút
 • 14 câu
 • 100 Bcoin
Test for Unit 8
 • 7 lượt
 • 45 phút
 • 35 câu
 • 50 Bcoin
Test for Unit 7
 • 15 lượt
 • 45 phút
 • 35 câu
 • 50 Bcoin