Thông tin đề

Test English 3

Lớp

6

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Thi học kì I

Tự do
Giới thiệu đề