Test English 3

Lớp

6

Loại đề

Thi học kì I

Mã đề thi: KTDL38487 (17:38 19/12/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

347

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do
Giới thiệu đề