Kiểm tra Điện học lần 3

Đề thi môn Vật lí - Lớp 9

Kiểm tra chương: Điện học

Tác giả: Nguyễn Minh Thảo

 • KTDL425 (13:30 29/02/2016)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 50 Bcoin

Đề thi tự do

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Kiểm tra chương điện học lần 1
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra Điện học lần 3
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra lần 1
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin