Test for Unit 7

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 6

Kiểm tra chương: Your House

Tác giả: Trần Thị Mùi

 • KTDL432 (13:55 29/02/2016)
 • 15 lượt
 • 45 phút
 • 35 câu
 • 50 Bcoin

Đề thi tự do

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Test English 3
 • 423 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Test English 1
 • 231 lượt
 • 60 phút
 • 12 câu
 • Miễn phí
Test English 1
 • 697 lượt
 • 60 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
ENGLISH PRONUNCIATION TEST
 • 8 lượt
 • 30 phút
 • 14 câu
 • 100 Bcoin
Test for Unit 8
 • 7 lượt
 • 45 phút
 • 35 câu
 • 50 Bcoin
Test for Unit 7
 • 15 lượt
 • 45 phút
 • 35 câu
 • 50 Bcoin