Kiểm tra chương 2

Đề thi môn Toán học - Lớp 3

Kiểm tra chương: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Tác giả: Nguyễn Thuý An

  • KTDL460 (15:55 29/02/2016)
  • 0 lượt
  • 30 phút
  • 25 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào