Kiểm tra chương âm học

Đề thi môn Vật lí - Lớp 7

Kiểm tra chương: Âm học

Tác giả: Nguyễn Thị Thương

 • KTDL463 (16:01 29/02/2016)
 • 3 lượt
 • 35 phút
 • 20 câu
 • 50 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Kiểm tra chuyên đề ánh sáng - gương
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra chương quang học
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin