Kiểm tra chương âm học

Đề thi môn Vật lí - Lớp 7

Kiểm tra chương: Âm học

Tác giả: Nguyễn Thị Thương

  • KTDL463 (16:01 29/02/2016)
  • 3 lượt
  • 35 phút
  • 20 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào