Kiểm tra chương I

Đề thi môn Toán học - Lớp 6

Kiểm tra chương: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Tác giả: Trịnh Hoàng

 • KTDL5092 (19:50 14/08/2016)
 • 0 lượt
 • 60 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
18:20 28/08/2016

Giới thiệu đề

ĐĂNG KÝ THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Toán học & kết nối tuần 3
 • 129 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Ôn phân số
 • 243 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương I
 • 0 lượt
 • 60 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 6
 • 2 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra chương 2: Số nguyên
 • 1 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 50 Bcoin