Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 3

Kiểm tra chương: Ôn tập và bổ sung

Tác giả: An Nhiên

 • KTDL5099 (19:58 14/08/2016)
 • 434 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Kiểm tra các kĩ năng:

- Đọc số có ba chữ số.

- Cộng, trừ các số có ba chữ số không nhớ và có nhớ một lần.

- Công, trừ, nhân, chia nhẩm.

- Tìm số bị trừ, số hạng, thừa số, số bị chia chưa biết.

- Giải toán về nhiều hơn, ít hơn.

 

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Bài thi cuối kì II
 • 50 lượt
 • 35 phút
 • 18 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì I
 • 33 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi chương V – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 8 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 7 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 7 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 7 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương III – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương III – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin