Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Lớp

3

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Ôn tập và bổ sung

Mã đề thi: KTDL5099 (19:58 14/08/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

398

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Kiểm tra các kĩ năng:

- Đọc số có ba chữ số.

- Cộng, trừ các số có ba chữ số không nhớ và có nhớ một lần.

- Công, trừ, nhân, chia nhẩm.

- Tìm số bị trừ, số hạng, thừa số, số bị chia chưa biết.

- Giải toán về nhiều hơn, ít hơn.