Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 2

Kiểm tra chương: Ôn tập và bổ sung

Tác giả: An Nhiên

  • KTDL5133 (21:32 14/08/2016)
  • 343 lượt
  • 30 phút
  • 10 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Kiểm tra các kĩ năng:

- Nhận biết thứ tự các số đến 100.

- Tính tổng (khi biết các số hạng), tính hiệu (khi biết số bị trừ và số trừ).

- Đổi các đơn vị đo lường với các số đo là dm và cm.

- Số liền trước, số liền sau.

- Giải các bài toán liên quan đến phép tính cộng và trừ.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào