Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 2

Kiểm tra chương: Ôn tập và bổ sung

Tác giả: An Nhiên

 • KTDL5133 (21:32 14/08/2016)
 • 379 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Kiểm tra các kĩ năng:

- Nhận biết thứ tự các số đến 100.

- Tính tổng (khi biết các số hạng), tính hiệu (khi biết số bị trừ và số trừ).

- Đổi các đơn vị đo lường với các số đo là dm và cm.

- Số liền trước, số liền sau.

- Giải các bài toán liên quan đến phép tính cộng và trừ.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
 • 379 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra giữa học kì II
 • 4 lượt
 • 30 phút
 • 25 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra học kì I
 • 6 lượt
 • 30 phút
 • 25 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra chương 2
 • 4 lượt
 • 30 phút
 • 25 câu
 • 20 Bcoin