Kiểm tra chương I - SỐ TỰ NHIÊN. bẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 4

Kiểm tra chương: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Tác giả: An Nhiên

 • KTDL5208 (14:40 15/08/2016)
 • 674 lượt
 • 45 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Kiểm tra chương I - SỐ TỰ NHIÊN. bẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

ĐỀ THI CUỐI KÌ I
 • 76 lượt
 • 35 phút
 • 14 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra bài dấu hiệu chia hết
 • 20 lượt
 • 30 phút
 • 11 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì I
 • 49 lượt
 • 35 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì II
 • 85 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi chương V – (Đề 3)
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 14 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 16 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 1)
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 16 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin