Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 6

Đề thi môn Toán học - Lớp 6

Tác giả: Nguyễn Phúc Hiền

 • KTDL577 (11:04 07/03/2016)
 • 2 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin

Đề thi tự do

- Các phép toán với số nguyên: cộng, trừ, nhân, chia

- Bội và ước của các số nguyên.

- Các phép toán với phân số.

- Tia nằm giữa hai tia.

- Phân biệt các loại góc: góc nhọn, góc tù, góc vuông.

- Hai góc bù nhau, hai góc kề bù với nhau, hai góc phụ nhau, hai góc kề nhau và phụ nhau.

- Vẽ hình và tìm số đo của góc.

- Tia phân giác của một góc

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Toán học & kết nối tuần 3
 • 129 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Ôn phân số
 • 243 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương I
 • 0 lượt
 • 60 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 6
 • 2 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra chương 2: Số nguyên
 • 1 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 50 Bcoin