Đề thi giữa học kì II lớp 10

Đề thi môn Toán học - Lớp 10

Tác giả: Nguyễn Phúc Hiền

 • KTDL597 (08:22 08/03/2016)
 • 4 lượt
 • 60 phút
 • 6 câu
 • 50 Bcoin

Đề thi tự do

Nội dung kiến thức kiểm tra bao gồm:

- Đại số: Bất đẳng thức.Bất phương trình

- Hình học: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng 

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi giữa học kì II lớp 10
 • 4 lượt
 • 60 phút
 • 6 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra chuyên đề về toạ độ trong mặt phẳng
 • 21 lượt
 • 45 phút
 • 3 câu
 • Miễn phí