Kiểm tra chương bất phương trình

Lớp

8

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Mã đề thi: KTDL88953 (09:34 18/02/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

39

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Ôn tập cách giải bất phương trình