Đề kiểm tra 1 tiết

Lớp

11

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Mã đề thi: KTDL89132 (21:00 22/02/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

2

Số câu

9 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

Giới thiệu đề