Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Lớp

12

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Mã đề thi: KTDL89429 (11:15 04/03/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

5

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Các câu hỏi được biên soạn sát với câu trúc của đề thử nghiệm, chúng được sắp xếp từ dễ đến khó theo các cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.