Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Đề thi môn Toán học - Lớp 12

Kiểm tra chương: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Văn Đăng

 • KTDL89429 (11:15 04/03/2017)
 • 5 lượt
 • 35 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin

Đề thi tự do

Các câu hỏi được biên soạn sát với câu trúc của đề thử nghiệm, chúng được sắp xếp từ dễ đến khó theo các cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Tổng ôn chương số phức. (45 phút)
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra chương I - Giải tích 12
 • 2 lượt
 • 90 phút
 • 50 câu
 • 20 Bcoin
Cực trị hàm số
 • 2 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 • 5 lượt
 • 35 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra 1 tiết GT12_C1_L1
 • 1 lượt
 • 45 phút
 • 25 câu
 • 100 Bcoin
Đề kiểm tra chuyên đề Tích phân
 • 40 lượt
 • 45 phút
 • 3 câu
 • 50 Bcoin