Đề luyện toán Quốc tế Hong Kong - Po Leung Kuk

Đề thi môn Toán học - Lớp 7

Tác giả: HTGD NGÔI SAO

 • KTDL89676 (15:58 12/03/2017)
 • 272 lượt
 • 90 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Hướng dẫn làm bài

Do các câu hỏi trong bài thi thuộc dạng điền khuyết chỉ có 1 đáp án duy nhất nên các bạn lưu ý khi làm bài thi nhập câu trả lời theo đúng quy chuẩn để tránh bị mất điểm vì lý do nhập sai cấu trúc

1. Quy chuẩn

 • Đối với câu hỏi có từ 2 đáp số trở lên: Các đáp số ngăn cách nhau bởi dấu phẩy kèm dấu cách, đáp số nào hỏi trước trả lời trước
 • Đối với câu hỏi có đáp số chứa đơn vị: Số và đơn vị ngăn cách nhau bởi dấu cách, đơn vị có lũy thừa thì viết liền số mũ sau đơn vị
 • Đối với câu hỏi có đáp số là số thập phân: Các bạn sử dụng dấu phẩy để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân

2. Ví dụ minh họa

Nếu có 2 kết quả là 20,5 cm2 và 30o thì các bạn nhập vào như sau: "20 cm2, 30o" (Biểu tượng độ các bạn dùng chữ o không viết hoa và viết liền không cách)

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Toán học & kết nối tuần 3
 • 113 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra 1 tiết Đại (1) - Đề 1
 • 30 lượt
 • 45 phút
 • 9 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương I (Đại số)
 • 69 lượt
 • 45 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
KIỂM TRA HỌC KÌ 2
 • 68 lượt
 • 35 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
Thi sơ tuyển 20th PMWC
 • 98 lượt
 • 90 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Đề luyện toán Quốc tế Hong Kong - Po Leung Kuk
 • 272 lượt
 • 90 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra chất lượng học kì I
 • 3 lượt
 • 60 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin