Đề luyện toán Quốc tế Hong Kong - Po Leung Kuk

Lớp

7

Loại đề

Thi học kì II

Mã đề thi: KTDL89676 (15:58 12/03/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

232

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Tự do

Hướng dẫn làm bài

Do các câu hỏi trong bài thi thuộc dạng điền khuyết chỉ có 1 đáp án duy nhất nên các bạn lưu ý khi làm bài thi nhập câu trả lời theo đúng quy chuẩn để tránh bị mất điểm vì lý do nhập sai cấu trúc

1. Quy chuẩn

  • Đối với câu hỏi có từ 2 đáp số trở lên: Các đáp số ngăn cách nhau bởi dấu phẩy kèm dấu cách, đáp số nào hỏi trước trả lời trước
  • Đối với câu hỏi có đáp số chứa đơn vị: Số và đơn vị ngăn cách nhau bởi dấu cách, đơn vị có lũy thừa thì viết liền số mũ sau đơn vị
  • Đối với câu hỏi có đáp số là số thập phân: Các bạn sử dụng dấu phẩy để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân

2. Ví dụ minh họa

Nếu có 2 kết quả là 20,5 cm2 và 30o thì các bạn nhập vào như sau: "20 cm2, 30o" (Biểu tượng độ các bạn dùng chữ o không viết hoa và viết liền không cách)