Đề kiểm tra giữa học kỳ II - môn Toán lớp 5

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Tác giả: Phan Duy Nghĩa

 • KTDL89700 (14:38 13/03/2017)
 • 5 lượt
 • 45 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin

Đề thi tự do

- Đề được ra theo 4 mức độ nhận thức của Thông tư 22.

- Đề tiếp cận phát triển năng lực học sinh.

- Dành cho học sinh khá, giỏi.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

ĐỀ THI GIỮA KÌ II
 • 41 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI CUỐI KÌ I
 • 66 lượt
 • 35 phút
 • 16 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI GIỮA KÌ I - LỚP 5
 • 58 lượt
 • 30 phút
 • 18 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì II
 • 29 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi giữa kì II
 • 15 lượt
 • 30 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì I
 • 13 lượt
 • 30 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi giữa kì I
 • 32 lượt
 • 30 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi chương V – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 12 câu
 • 20 Bcoin