Thi sơ tuyển 20th PMWC

Lớp

7

Loại đề

Thi học kì II

Mã đề thi: KTDL89874 (23:17 20/03/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

98

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

90 phút

19:30 21/03/2017

Hướng dẫn làm bài

Do các câu hỏi trong bài thi thuộc dạng điền khuyết chỉ có 1 đáp án duy nhất nên các bạn lưu ý khi làm bài thi nhập câu trả lời theo đúng quy chuẩn để tránh bị mất điểm vì lý do nhập sai cấu trúc

1. Quy chuẩn

  • Đối với câu hỏi có từ 2 đáp số trở lên: Các đáp số ngăn cách nhau bởi dấu phẩy kèm dấu cách, đáp số nào hỏi trước trả lời trước
  • Đối với câu hỏi có đáp số chứa đơn vị: Số và đơn vị ngăn cách nhau bởi dấu cách, đơn vị có lũy thừa thì viết liền số mũ sau đơn vị
  • Đối với câu hỏi có đáp số là số thập phân: Các bạn sử dụng dấu phẩy để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân

2. Ví dụ minh họa

Nếu có 2 kết quả là 20,5 cm2 và 30o thì các bạn nhập vào như sau: "20,5 cm2, 30o" (Biểu tượng độ các bạn dùng chữ o không viết hoa và viết liền không cách)