Thi thử trắc nghiệm

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 5

Tác giả: Nguyễn Cường

 • KTDL90062 (10:00 28/03/2017)
 • 561 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi giữa học kỳ I lớp 5
 • 2 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Thi thử trắc nghiệm
 • 561 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí