ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ NĂM 2017 THẦY LÊ QUÂN

Tác giả: LÊ QUÂN

 • KTDL90640 (15:44 14/04/2017)
 • 6 lượt
 • 50 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin

Đề thi tự do

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lí năm 2017 theo ma trận đề của Bộ Giáo Dục

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 4
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 3
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 1
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra quang phổ và các loại tia
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra sóng ánh sáng - Đề 5
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra hạt nhân nguyên tử - Đề 1
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin