ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ NĂM 2017 THẦY LÊ QUÂN

Mã đề thi: KTDL90640 (15:44 14/04/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

6

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Tự do

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lí năm 2017 theo ma trận đề của Bộ Giáo Dục