Đề thi giữa học kỳ I lớp 5

Lớp

5

Loại đề

Thi giữa kì I

Mã đề thi: KTDL90706 (09:57 18/04/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

1

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Đề thi giữa học kỳ I môn tiếng Anh lớp 5 - Đề số 1