Thông tin đề

Đề thi giữa học kỳ I lớp 5

Lớp

5

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Loại đề

Thi giữa kì I

Tự do

Đề thi giữa học kỳ I môn tiếng Anh lớp 5 - Đề số 1