ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ - THẦY LÊ QUÂN

Đề thi môn Vật lí - Lớp 10

Tác giả: LÊ QUÂN

  • KTDL90708 (14:46 18/04/2017)
  • 4 lượt
  • 45 phút
  • 20 câu
  • 50 Bcoin

Đề thi tự do

Thầy viết đề này để các em luyện tập, thi thử trước khi làm bài thi cuối kì II. Chúc các em học tốt!

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự: