Thông tin đề

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ - THẦY LÊ QUÂN

Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Thi học kì II

Tự do

Thầy viết đề này để các em luyện tập, thi thử trước khi làm bài thi cuối kì II. Chúc các em học tốt!