ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN VẬT LÝ 10 KÌ II - THẦY LÊ QUÂN

Lớp

10

Loại đề

Thi học kì II

Mã đề thi: KTDL90723 (14:49 19/04/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

3

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Tự do

Giới thiệu các em bộ đề ôn tập môn vật lý kì II để phục vụ nhu cầu ôn tập cuối năm.