Thông tin đề

KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Lớp

7

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Loại đề

Thi học kì II

Tự do

Đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm của cả hình học và đại số thuộc hai chương cuối của học kỳ 2. Giúp các em thống kê lại kiến thức đã học để tham gia tốt kì thi.