Thông tin đề

Kiểm tra chương I (Đại số)

Lớp

7

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Số hữu tỉ. Số thực

Tự do

Sau khi học xong cá bài học của chương I: Số hữu tỉ. Số thực, các em hãy vận dụng kiến thức vào giải các bài tập sau nhé: