Kiểm tra chương I (Đại số)

Lớp

7

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Số hữu tỉ. Số thực

Mã đề thi: KTDL90844 (14:13 24/04/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

51

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

Sau khi học xong cá bài học của chương I: Số hữu tỉ. Số thực, các em hãy vận dụng kiến thức vào giải các bài tập sau nhé: