Bài thi chương III – (Đề 3)

Đề thi môn Toán học - Lớp 4

Kiểm tra chương: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Tác giả: xtoan78

 • KTDL92788 (12:52 05/07/2017)
 • 1 lượt
 • 35 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề 3:

Kiểm tra về rút gọn, quy đồng, so sánh phân số; các phép tính về phân số.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

ĐỀ THI CUỐI KÌ I
 • 19 lượt
 • 35 phút
 • 14 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra bài dấu hiệu chia hết
 • 5 lượt
 • 30 phút
 • 11 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì I
 • 37 lượt
 • 35 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì II
 • 39 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi chương V – (Đề 3)
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 14 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 16 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 16 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin