Bài thi chương IV – (Đề 1)

Đề thi môn Toán học - Lớp 4

Kiểm tra chương: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Tác giả: xtoan78

 • KTDL92792 (18:36 05/07/2017)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề 1:

Kiểm tra về giải toán cơ bản và hình học.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

ĐỀ THI CUỐI KÌ I
 • 76 lượt
 • 35 phút
 • 14 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra bài dấu hiệu chia hết
 • 20 lượt
 • 30 phút
 • 11 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì I
 • 49 lượt
 • 35 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì II
 • 85 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi chương V – (Đề 3)
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 14 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 16 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 1)
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 16 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin